مقایسه نرم افزارهای الکترونیک

تبلیغاتآخرین ارسال های انجمن

در این مقاله تمامی نرم افزار های رشته الکترونیک مانند  MAX-PULS، VHDL، Alttium، Protues، multisim، SPICE، Orcad معرفی شده است و همچنین به بیان برخی از معایب و مزیت های آن ها و مقایسه ای کلی ما بین این نرم افزار ها پرداخته شده است.

بخش اول

نرم افزار max plus :

کاربرد:

این نرم افزاربه منظور طراحی مدارات  منطقی ودیجیتال ارائه شده، دارای محیط گرافیکی برای طراحی می باشد ،علاوه برآن از زبانهای VHDLو VORYLOG نیزبرای  طراحی پشتیبانی می کند.، که پس از کامبایل وسنت کردن مدار به روی یک FPGA پروگرم شده وآن چیپ کار مدار شما را انجام می دهد. همچنین قابلیت ها ی این نرم افزار را می توان به موارد زیر تقسیم کرد

1-      تفکیک اجرای طرح  design partitioning

2-      Floor plan editor

3-      سنتز منطقی قوی

4-      شبیه سازی کاربردی وزمانی functional and timing simulation

5-      تجزیه وتحلیل زمانی دقیق

6-      خطایابی خودکار

7-      اجرای پروژه های AHDL ,VHDL, VERILOGLTDL

8-      خواندن فایلهای شماتیک ORCAT,NETLIST,

مزیت :

 به جای استفاده از چندین گیت وآی سی های متعدد از یک تراشه استفاده می کنیم که مدارات بزرگ دیجیتالی به مدارات کم حجم وکوچک تبدیل می شود.از جمله مواردی که با عث میشه که MAXPLUS به عنوان نرم افزاری قدرتمند شناخته شود،قابلیتهای زیر می باشد:

دارای بودن سه روش طراحی  : - Graphic Editor Waveform Editor  -  -Text Editor

معایب:

یکی مواردی که می توان در این زمینه  نام ببریم این است که پیش از استفاده از این نرم افزاریا نرم افزارهای مشابه ، نخستین چیزی که باید مورد توجه قرار بگیریمپشتیبانی از نرم افزاراز انواع PLD است.چرا که ممکن است نوع PLD مورد نظر دراین محدوده قرا نگیرد MAX PLUS از PLD های زیرپشتیبانی می کند.

 

نرم افزار VHDL :

کاربرد :

زبانی ساده وبین اللملی برای طراحی انواع مدارات دیجیتال به فرم متنی است که بوسیله آن می توان سیستم های دیجیتال را طراحی کرد. بیشترین کاربرد VHDL در طراحی وپیاده سازی مدارات دیجیتال توسط CPLD ویا خوصوصا FPGA ها است. به طوری که باطرح مدارتوسطVHDL به راحتی می توان آنرابرروی انواع FPGA پیاده سازی کرد،بی آنکه نیازی به طراحی شماتیک توسط نرم افزارهای استانداردباشد لازم به ذکر است VHDL از نظر دستوری شباهت زیادی بیسیک دارد.

مزیت :

یک زبان هماهنگ واستاندارد که توسط آن می توان اطلاعات را به راحتی بین شرکت ها – شبیه سازی پروفایل های (ذخیره کردن وبرگرداندن پارامترهای ذخیره شده) مدل سازی مدارهای جادوئی جدید ومدلهای سازنده قدرتمنددر بهترین آنالیز،دارای گرافیک خوب طرح ها واانظمامقابلیتعکس برداری وضبطکردن آرشیو کامل از مدارات و امکانات  واز جمله محاسن آن را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

1-      مدارات دیجیتال پیچیده به اسانی در آن ها پیاده سازی می شود.

2-      تست مدارسریع انجام می گیرد

3-      برای تولید کم ارزان تمام می شود

4-      متنایب به نیاز تغیرات را می توان در طراحی آن ایجادکردومجددا" FPGA را با ساختارجدیدبرنامه ریزی کرد.

5-      قابل برنامه ریزی توسط کاربر.

معایب:

1-      سطح سیلیکونی FPGA به صورت بهینه استفاده نمی شود

2-      تاخیر وتوان مصرفی آن نسبت به آن نسبت به آی سی های دیگر بیشتر است.

مقایسه بین V HDL وmax plus:هردو نرم افزار هایی هستند برای طراحی مدارت دیجیتالی که نرم افزار V HDL کاربردی تر دارای کتابخا نه کامل تر،هر دو ان به جا ی استفاده از مدارت پیچیده دیجتالی با برانامه نویسی در یک تراشه کوچک می توان کار یک مدار دیجیتالی را انجام داد.نرم افزار  V HDL محدود نیست در طراحی برخی از مدارت در رابطه با استفاده از قطعات و کامل تر می باشد از نظر برنامه نویسی

 -------------------------------------------------

بخش دوم

نرم افزار Alttium:

کاربرد:

یک نرم افزارپرقدرت برای طراحی مدارچاپی می باشداز این نرم افزار علاوه برطراحی مدارچاپی (PCB) برای برنامه نویسی تراشه FPGA استفاده می شود.ورزن های جدید این نرم افزار حرفه ای تر ودارای تحولات وپیشرفت های زیادی بوده که کا کاربررا برای نسل های بعدی مدارات الکترونیکی بسیار ساده کرده است و طراحی مدارت را از لحاظ نرم افزاری وسخت افزاری بصورت یکپارچه در اورده و مراحل طراحی را به سادگی انجام می دهد.

مزیت:

یکی ازمزایای این نرم افزار دسته بندی مناسب کتابخانه هابنحوی است که باصرف زمان کوتاهی قطعه موردنظرراخواهد یافت. آنالیزدر این نرم افزار امکان شبیه سازی وکد نویسی برخی از FPGA نیز فراهم می باشدکه زمان طراحی وپیاده سازی را حادقل می کند. محیط طراحی PCB در این نرم افزار به دلیل داشتن کتابخانه کامل و بدون نقص سبب امکان رفاه بیشتر برای کاربر فراهم می کند.

  معایب:

این نرم افزار شبیه سازی مدارات الکترونیکی وتحلیل آنها را انجام نمی ده وفقط طراحی مدار چاپی وpcb))  وبرای شبیه سازی وکد نویسی برخی از FPGA نیزمورد استفاده قرار می گیرند.

 

نرم افزارporotel

یکی از کاملترین نرم افزارهای تخصصی رشته برق که بیشترین کاربرد آن طراحی مدار چاپی (PCB) می باشدوهمچنین برای ترسیم وشبیه سازی وبررسب عملکردوپیاده سازی طراحی مدارات الکترونیکی می باشد.

 مزیت :

1-      دارای مجموعه کاملی ازقطعات و کتابخانه ها می باشد .

2-      همچنین درروند کارفرمتهای portel می تواندبه نرم افزارهای دیگر تبدیل شود.

3-      اکثر پروژه های الکترونیکی وشرکتهای ایرانی از این نرم افزار برای طراحی مدارهای چاپی استفاده می کنند.

4-      بدلیل سابقه کارتخصصی چندین ساله این نرم افزارکاملتری می باشد.

 عیب:این نرم افزار بیشتر برای طراحی مدار چاپی مورد استفاده قرار می گیرد.برای شبیه سازی مدارات الکترونیکی هم استفاده می شود ولی با توجه به نرم افزار های دیگر کاربرد دراین مورد قابل قبول نمی باشد.

 مقایسه نرم افزار porotel ,Alttium:

این دو نرم افزار نرم افزار هایی هستند برای طراحی مدار چاپی با این تفاوت که نرم افزار پروتل سابقه کاری آن بیشتر وتمامی شرکت ها ی ایرانی و پروژ های دانشجویی نیز  برد های مدار چاپی یشان از این نرم افزار می باشد همچنین این نرم افزار علاوه بر کاربرد اصلی که طراحی مدار چاپی است در ان می توان شبیه سازی مدارت الکترونیکی را انجام داد برخلاف ,Alttiumکه فقط مخصوص طراحی مدار چاپی می باشد.

--------------------------------------------------

بخش سوم

نرم افزار multisim

قویترین نرم افزار شبیه ساز مدارات الکترونیکی که به شما اجازه می دهدتاطرح های بهتری در زمان کمتربه دست اوریدکه شامل مجموعه کاملی از تراشه ها می باشد.شبیه ساز مدارهای کنترل می باشدو به شما اجازه می دهدتا توسطوسایل بین المللی واستاندارد،عرضه ومجتمع سازی کنید.وهمچنین نمایش و سیگنال های سریع به شما این اجازه را می دهدکه طرح خودرا ثابتکرده وتست وامتحان کنید. نام قبلی ایننرم افزارElectronicsWorkbench بوده است وهمچنین این نرم افزار را بانام NI MULTISIM شناخته می شود.

مزیت:

-          شبیه سازی وایجادنوآوری

-          عرضه ومجتمع سازی توسط وسایل بین المللی و استاندارد همچنین نمایش آزمایش وسیگنال های سریع

-          67% ترقی در سرعت شبیه سازی

-          شبیه سازی دقیق با ابزارواقعی

-          اندازه گیری دقیق وشرح وتفسیرمداربا مقادیرمتغییر

-          پشتیبانی از طرح های گوناگون

-          شبیه سازی پروفایل(ذخیره وبرگرداندن پارامترهای ذخیره شده)

-          گرافیک خوب طرح هابه انضمام قابلیت عکس برداری وضبط کردن

-          قابلیت شتیبانی کامل از هدایت باس

-          پشتیبانی کامل از طرح های مرحله ای و سلسله وار

-          آرشیو کامل از مدارات وامکانات

معایب:

در این نرم افزار ترسیم یا طراحی مدارچاپی (PCB) وجود ندارد وهمچنین شبیه سازی نرم افزاری میکروکنترولرهاکمپایلروبرنامه نوسی موجود نمی باشد.

خلاصه  ای از معایب و مزایای درجدول زیر:

 

نرم افزار proteus

کاربرد:

قوی ترین نرم افزار شبیه سازی الکترونیک می باشد که ۹۰% کارایی بالای آن در شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی یا همان میکروکنترلر ها از جمله میکرو کنترلر های avr , fpga pic می باشد .نرمافزار Proteuse دارای ۲ بخش می باشد . بخش اول طراحی مدار ها و شبیه سازی آن و بخش دیگر طراحی پشت فیبر برای مدار ها نرمافزار Proteuse

مزیت

سازگاری با انواع زبان های اسمبلی
 سازگاری کامل با انواع میکروکنترولر ها
 قابلیت ذخیره سازی به صورت عکس
 خطایاب بسیار کامل نرم افزار
 سازگار با بیشتر کامپایلر ها و اسمبلرها
شناسایی و به روز رسانی آخرین قطعات و مدارات روز دنیا
هماهنگی کامل نرم افزار برای آزمایش کدهای نوشته شده در زبان اسمبلی
وجود بیش از ۸۰۰۰ قطعه الکترونیکی در نرم افزار
 استفاده آسان از نرم افزار
امکان پرینت مدارات

معایب:

دارای قطعات محدود در کتابخانه این نرم افزارم می  باشد به طوری که مدارات مخابراتی رانمی توای توسط این نرم افزارطراحی کنیم .

 

نرم افزار h-spice

 کاربرد:

یکی دیگر از نرم افزار های که برای تست و شبیه سازی مدارت انالوگ به کار میرود نرم افزار Hspice میباشد .وبهترین تحلیل گر مدارات ترانزیستوری هست که از مدل هیبریداستفاده می کند.در درس مدار الکترونیک 3 وتحلیل مدارات الکترونیکی بخصوص در زمینه اندازه گیری پهنای باند وتحلیل کاربرد خازنهای میو و پی به این نرم افزاراحتیاج می باشد.

مزیت:

    کتابخانه های قدرتمند برای انواع قطعات انالوگ وجود دارد
    کشید ن مدار به صورت گرافیکی یا نوشتن برنامه مدار خود را شبیه سازی کنید و پاسخ ان را نسبت به ورودی های مانند ولتاژ ، جریان ، نویز ، پالس و… مشاهده نمایید .
     قدرت بالای در تحلیل مدارات مجتمع ( خطی و غیر خطی ) دارد ،
    ·         این نرم افزار برای طراحی و تست کردن مدارداخلی ای سی های تقویت کننده قبل ازساخت استفاده می شوند
    کار با نرم افزار hspice بسیار ساده است
    وجود تمامی المان های انالوگ و ابزار اندازه گیری در نرم افزار باعث شده است که این نرم افزار تفاوتی چندانی با ازمایشگاه های واقعی نداشته باشد .
    قدرت تحلیل بالا و قابلیت ایجاد انواع شرایط طبیعی مانند نویز و گرما و …. به صورت مجازی و بر روی مدار نصب شده ، باعث شده است تا نتایچ خروجی دقیقا مشابه نتایج عملی باشد .

عیب :

 برای ترانزيستورهای MOSFET تکنولوژی های ساخت مختلفی وجود دارد که به دليل متفاوت بودن طول کانال آنها پارامترهای آنها با يکديگر تفاوت دارد. به همين دليل در طراحی مدارات MOSFET، قبل از شروع به کار بايد مدل MOSFET مورد استفاده در طراحی را انتخاب نموده و سپس عمل طراحی و شبيه سازی را انجام داد. اين موضوع ازاين لحاظ دارای اهميت است که در اغلب موارد اگر مداری را که با يک مدل خاص طراحی کرده ايد با مدل ديگری شبيه سازی نماييد، عملکرد مدار کاملاً تغيير می کند، خصوصاً در مواردی که طول کانال دو مدل با هم تفاوت زيادی داشته باشن

 

نرم افزارORCAD

 کاربرد:

نرم افزار OrCad یکی از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح layout است.توانایی این نرم افزار در تامین داده های سریع جهانی، داده های طراحی OrCad Capture را تبدیل به پر استفاده ترین داده های کلی در طراحی الکترونیک امروز کرده است چه برای طراحی یک مدار آنالوگ جدید، یا به اصطلاح یک نمودار کلی مربوط به یک تخته مدار چاپ شده موجود و یا طراحی نمودار یک بلوک دیجیتالی با استفاده از یک قطعه پیش ساخته  OrCad Capture, HDL به سادگی ابزار مورد نیاز برای وارد کردن، اصلاح کردن و کنترل کردن طرحهای PCB تامین می نماید. این نرم افزار جهت رسم نمودارهای مختلف از جمله دیاگرام بُد ، دیاگرام نایکویست ، شکل موجهای خروجی و غیره بسیار مفید می باشد .

مزیت:

     دسترسی به کتابخانه این نرم افزار با بیش از ۳۰۰۰ قطعه
    - رسم شماتیک در محیط OrCad Capture
    - ایجاد کتابخانه ها و المانهای جدید در این نرم افزار
    - شبیه سازی طرح مورد نظر به وسیله pspice simulaction , Orcad signal explorer
    - تهیه netlist از طرح مورد نظر جهت ایجاد PCB در محیط Orcad PCB Designer
    - قراردادن مدار بر روی فیبر مدار چاپی به صورت دستی یا به صورتی که نرم افزار را ارائه میکند
    - رسم اتصالات بین قطعات PCB با روشهایی چون Routing-Auto یا Automatic Roting- Semi
    - مشاهده نهایی برد ایجاد شده به صورت گرافیکی و از نماهای مختلف
    - امکان ارتباط و تبادل داده این نرم افزار با نرم افزار MATLAB
    و …

عیب:

 ازنظر نصب برنامه سخت می باشد برخی از مدارت مخابراتی می توان در آن شبیه سازی نمود.قابلیت شبیه سازی میکرو کنترلر ها ندارد. برخی قطعات در شبیه سازی مورد استفاده قرار نمی گیرند فقط به عنوان سمبل می باشند.

 

نرم افزار MATLAB

کاربرد:

 نرم افزارهای مفیدی که می توان در این زمینه از آن استفاده کرد نرم افزار متلب است. در حال حاضر MATLAB دارای یکی از قویترین تولباکس های پردازش سیگنال های دیجیتال را دارا می باشد  Matlab در حقيقت يك زبان ارائه شده براي محاسبات عددي مي‌باشد و اين امكان را براي كاربر ايجاد مي‌كند كه ضمن انجام يكسري process بر روي داده‌ها به صورت تصويري نيز به مشاهده‌ي آنها بپردازد بدون اينكه نيازمند نوشتن برنامه‌هاي طولاني باشد، در ضمن از بهترين امكانات Matlab، Simulink آن مي‌باشد كه به وسيله‌ي آن امكان شبيه سازي مدل و جاي واقعي فراهم شود كه امروزه كاربرد بسيار زيادي پيدا كرده است. بخش سیمولینک مطلب برای طراحی مدارات وشبیه سازی آن مورد استفاده قرا می گیرد.

 مزیت:

    Matlab help facilities
    Matlab Matrices and vectors
    Matlab avitmatic operators
    Matlab software
    Matlab graphics
    Matlab lata handling
    Programming hints
    Examples of problem solned with matlab
    Using C++ with Matla

 

 نرم افزار EPLAN P8

 نرم افزار ePLAN P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است در واقع ePLAN P8

 یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای یک پروژه بوده و با توجه به امکانات و تواناییهای فراوانی که در اختیار کاربران قرار می دهد توانسته است که در طی چندین سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطوح جهانی حدود 8000 مشتری در 30 کشور جهان جذب نماید.اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 بسپارید تا لیست قطعات ،‌ نقشه کلیات ، لیست ارتباطات و .... را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشد.

از مزایای این نرم افزار :

در زمان طراحی و اجرای پروژه بطور قابل ملاحظه ای صرفه جوی شده و از عملیات تکراری که سبب خستگی نیرو ها و او اتلاف انرژی می شود جلوگیری می گردد.

باعث جلوگیری از بروز اشتباه شده و مانع اتلاف وقت و انرژی برای رفع خطاهای پیش آمده خواهد شد .

محدودیتی در بکارگیری یک استاندارد بخصوص وجود ندارد.

سادگی و گستردگی دامنه کار با پرژه ها و عدم نیاز به خود نرم افزار جهت مشاهده نتایج پروژه.

سادگی و راحتی پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.

حجم کار و زمان پروژه های بعدی بطور قابل ملاحظه ای بعلت استفاده از پروژه های قبلی کاهش می یابد و باعث جذب پروژه های بیشتری خواهد شد.

 

 نرم افزارADS

کاربرد:

نرم افزار ADS قدرتمندترین نرم افزار تجزیه و تحلیل فرکانسی امواج تا مایکرویو است و مورد استفاده اکثر مهندسان و شرکت های مخابراتی است .

مزیت:

نرم افزار Advanced Design System یا ADS یکی از نرم افزارهای تحلیل مایکرو ویو است. ADS ابزار طراحی قدرتمند برای مهندسان RF / Microwave ، طراحان DSP و طراحان سیگنال ترکیب شده (RF به همراه دیجیتال) است. این برنامه شامل کتابخانه‌ای از قطعات معمول (المان‌های فشرده، خطوط انتقال، Power Splitterها، هایبریدها، دیودها، ترانزیستورها، منابع و…) می‌باشد، که از آنها برای ساخت و شبیه ‌سازی یک مدار یا سیستم استفاده می‌شود. نتایج خروجی‌هائی مانند پارامترهای S، طیف فرکانسی، نمودار حوزه زمان و توان ورودی خروجی مقایسه‌ای، در فرم‌های عددی و گرافیکی است. همچنین به کمک این نرم‌افزار تکنیک‌های بهینه‌سازی مختلفی را برای رسیدن به عملکرد مورد نظر مدار می‌توان به‌کار برد.

- تجزیه وتحلیل DC
تجزیه وتحلیل AC
محاسبه انواع نویز حرارتی و خطی
تجزیه و تحلیل تقویت کننده های توان
محاسبه و شبیه سازی نقطه کار
تجزیه وتحلیل گذرا Transient
تحلیل هارمونیک Harmonic Balance یا (HB)
تحلیل پارامترهای S
شبیه سازی S_Parameter
میزان سازی (Tuning)
بهینه سازی
صفحه بندی یا (Layout)
انتقال المانهای مدار به پنجره شماتیک
طراحی Layout و انتقال آن به schematic
اندازه حرکت Momentum مومنتوم
طراحی وبهینه سازی فیلتر Band Stop
طراحی فیلتر های دیجیتال
طراحی فیلتر های آنالوگ
محاسبه و سنتز خطوط انتقال و مدارات مایکرواستریپ
Smart Simulation
مثال های کاربردی
محاسبه پارامترهای پراکندگی MOSFET
کار با نمودار اسمیت

 

Electronic Circuit Shop 2.04

نرم افزاری که امروز قصد معرفی آن را داریم یک نرم افزار جالب با نام Electronic Circuit Shop 2.04 است که قادرید تا در رایانه خود اقدام به طراحی و پیاده سازی مدارات الکترونیکی کنید . آن هم بدون خرید هیچ قطعه الکترونیکی کافی است پس از طراحی مدار خود در نرم افزار تمامی قطعات آن را کنار هم طبق نقشه خود بچینید و منبع تغذیه مورد نیاز را به صورت مجازی به مدار خود متصل کنید . حال مدار را امتحان کنید !

بله درست حدس زدید . با استفاده از این نرم افزار قادرید تا به صورت مجازی قطعات الکترونیکی دلخواه را کنار هم چیده و یک وسیله و یک قطعه الکترونیکی تهیه کنید و آن را امتحان کنید … دیگر نگران سوختن قطعات و یا اشتباههای انسانی در پیاده سازی و طراحی مدارات الکترونیکی نباشید .! به راحتی مدار طراحی شده خود را در نرم افزار پیاده سازی و اجرا کرده و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید و در پایان با اطمینان به سالم بودن نقشه می توانید قطعات سخت افزاری واقعی را از بازار تهیه کنید و مدار الکترونیکی خود را کامل کنید .
Electronic Circuit Shop 2.04 شامل قطعات مختلف شامل انواع خازنها ، ترانزیستورها ، دیودها و دیودهای نورانی (LED) ، مقاومت ها ، مدارات مجتمع (IC) کلیدهای قطع و وصل ، اسپیکر ، و حتی نمایشگرهای عددی است . توسعه قطعات موجود در این بخش نیز از صفات بارز در نسخه جدید میباشد که به 12000 قطعه افزایش یافته است و قطعات بسیار جدید را نیز در بر میگیرد. همچنین امکان شبیه سازی مدار از برجسته ترین قابلیتهای نرم افزار میباشد که برای شروع آن تنها کافی بر روی کلید مجازی موجود بر روی تخته رسم کلیک فرمایید .در این نرم افزار علاوه بر قطعات تعریف شده در Multisim ، مشخصات فیزیکی تقریبا 99% درصد از مجموع قطعات تجاری موجود در بازار و پاره ای قطعات ، با مشخصات نظامی ، در بانک اطلاعاتی گسترده ای گرد آوری گردیده است .دسترسی به شمای فیزیکی هر قطعه از این مجموعه بسیار آسان و تنها بایک کلیک موس و ثبت Label برای آن ، امکانپذیر میباشد دسترسی به لایه های مختلف (در صورتی که از فیبر چند لایه استفاده شده باشد ) بسیار ساده بوده و حاصل کار حتی به شکل برد نهایی با همه قطعات از زوابا مختلف قابل رویت میباشد.الگوریتمهای اتصال اتوماتیک قطعات به یکدیگر بهبود فراوان یافته است و تقریبا برای مدارهای ساده نیازمند استفاده از لایه های اضافی نمیباشد ، همچنین امکان انتقال کامل پروژه ها از Multisim به Ultiboard به صورت کامل پیش بینی گردیده است.

 

مقایسه نرم افزاراز نظر کارایی (MULTISIM-PROTEL-SPICE )

مولتی سیم یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار می رود زیرا هم مانند SPICE امکان طراحی مدارداده وخروجی موردنظر را در اختیار کاربر قرار می دهد علاوه براآن تمام دستگاه های موجود اندازه گیری آزمایشگاه های برق رادرخود داردبطوری که شما می توانید خود را در یک ازمایشگاه ساده الکترونیک احساس کنید.علاوه بر ان همانند نرم افزارPROTEL به شما امکان طراحی ورسم نقشه ی مدارات را برروی کیت های مجازی وامکان سه بعدی سازی آنها را فراهم می کند ونیزمحیط وروش کاران بسیارساده تر از نرم افزار های متداول برق است با استفاده از جعبه ابزار HSpice برای MATLAB می توانيد نتايج حاصل از شبيه سازی های HSpice را برای تحليل بيشتر به محيط MATLAB وارد کنيد. اين جعبه ابزار می تواند در مواردی که نياز به انجام تحليل های پيشرفته بر روی نتايج شبيه سازی داريد، مفيد واقع شود.نرم افزار پرتئوس از نظر نرم افزار ها ی دیگر برای رسم شماتیک مداری ساده می باشداستفاده از کتابخانه آن راحتر ، ولی از نظر نسب نرم افزار برا روی سیستم های کامپیوتری سخت می باشد همانند نرم ازار اورکد. نرم افزار اورکدیا همان پیس پایس نرم افزار ی قدرتمند در طراحی شماتیک که در ان می توان مدارات مخابراتی را طراحی نمود اما امکان شبیه سازی میکرو کنترلر ها را بر خلاف نرم افزار پرتئوس ندارد.نرم افزار hspiceنرم افزاری هست که فقط مدارات ترانزیستوری دران طاحی می شوندمانند یک آزمایشگاه می باشد که در درس الکترونیک  بسیار مورد استفاده می باشد.نرم مطلب نسب به نرم افزار های دیگر بخش سیمولینک طراحی دقیق مدارات با ایجاد شبیه سازی های دقیق در مدارت را انجام می دهد . که نصب این نرم افزار نسبت به نرم افزار های دیگر آسان تر می باشد.

برچسب ها : نرم افزار , الکترونیک , برق , مقایسه , بهترین نرم افزار , الکتریکی , آموزش , آموزشی , max plus , VHDL , MATLAB , Alttium , پروتئوس , porotel , multisim , proteus , h-spice , ORCAD , EPLAN P8 , ADS ,
بازدید : 4955 تاریخ : پنجشنبه 07 اسفند 1393 | نویسنده : مجید | نظرات ()

مطالب مرتبط

آخرین مطالب ارسالی

ارسال نظر برای این مطلب

نوشته شده توسط : علی
تاریخ : 1395/3/19


نظر :
سلام
عالی بود. ان شاءالله خداوند بر توفیقات شما بیفزاید. انوار الهی بر وجودتان مستدام
موید و پیروز باشید.

با تشکر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

خبرنامه

براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار سایت

کل مطالب : 239
کل نظرات : 119
افراد آنلاین : 8
تعداد اعضا : 1280
بازدید امروز : 372
باردید دیروز : 1,984
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 8
بازدید کلی : 1,595,786

اطلاعات کاربری


عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آرشیو

مطالب تصادفی

محل تبلیغات شما....

http://up.electeach.ir/up/electeach/ads.gif


http://up.electeach.ir/up/electeach/ads.gif

حمایت از کودکان سرطانی